Algemene voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van begeleiding bij Jamie van Gogh Gezondheidscoaching. De algemene voorwaarden worden aan het eind van het telefonische kennismakingsgesprek samen met het intakeformulier opgestuurd per mail. De algemene voorwaarden moeten ondertekend zijn bij aanvang van het intakegesprek om het behandeltraject te kunnen starten.

Contact huisarts

Voor het starten van een behandeltraject bij Jamie van Gogh is het niet nodig om een verwijsbrief van de huisarts aan te leveren. Natuurlijk mag je een verwijzing van een huisarts meenemen om meer informatie te verschaffen.

Inspanningsplicht en verantwoordelijkheid
Als coach houd ik mij aan een inspanningsverplichting: ik zal me volledig inzetten om jouw gezondheidsprobleem samen met jou op te lossen. De verantwoordelijkheid voor het resultaat ligt echter bij het gedrag van de patiënt. Ik heb daarbij geen resultaatverplichting. Dit betekent dat ik geen garantie kan geven over het resultaat of de duur van de behandeling. Daarnaast ben ik niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de keuzes die jij maakt tijdens of na de behandeling.


Crisiszorg
Voor crisiszorg (bijv. suïcidale neigingen of psychotische verschijnselen) neem je als eerst contact op met jouw huisarts. In overleg met jouw huisarts zoek je direct naar spoedeisende zorg, die jou op de best mogelijke manier kan helpen. Ik ben dus niet in staat om crisiszorg te verlenen. Het is zeker mogelijk om achteraf contact met mij op te nemen om te kijken wat ik voor je kan betekenen, na het volgen van passende crisiszorg.

Werkwijze

Om op efficiënte wijze goed resultaat te bereiken tijdens de begeleiding van Jamie van Gogh is het belangrijk dat je bewust wordt van jouw eigen lichaam en geest. Om dit bewustzijn te bereiken worden er door Jamie van Gogh kritische vragen gesteld, die jou aan het denken zetten. Dit type vragen kunnen naast bewustzijn ook leiden tot confrontatie en frustratie. Dit is in sommige gevallen noodzakelijk om gedragsverandering op de lange termijn te bereiken. Als patiënt ga je bij start van de behandeling akkoord met deze manier van vraagstelling, ondanks het gevoel wat het opbrengt. Je hebt daarbij altijd het recht om tijdens het gesprek pauze te nemen of vragen niet te beantwoorden.

Locatie van bijeenkomsten

Het intakegesprek vindt plaats op de hoofdlocatie aan de Van Ostadelaan 18, te Schiedam. De vervolggesprekken worden over het algemeen wandelend voortgezet. Deze wandelingen vinden plaats in de groene gebieden van Rotterdam en Schiedam. Van tevoren wordt er door Jamie van Gogh een voorstel gedaan voor een locatie van de wandeling. Bij noodweer, heftige regenbuien of andere bijzonder omstandigheden maken we in overleg de keuze om de behandeling te verplaatsen naar de hoofdlocatie.

Geheimhouding
Alles wat je als patiënt inbrengt, zowel schriftelijk als mondeling, wordt door Jamie van Gogh vertrouwelijk behandeld. Tijdens de behandeling houd ik een dossier bij met aantekeningen van onze gesprekken en mogelijk andere relevante documenten, zoals vragenlijsten. Dit doe ik om de kwaliteit van mijn begeleiding te verbeteren. Als patiënt heb je recht op inzage van het dossier. Als gezondheidscoach houd ik me aan de geheimhoudingsplicht, waardoor jouw persoonlijke gegevens binnen de relatie tussen hulpverlener en patiënt zal blijven. Bepaalde onderwerpen en gesprekken kan Jamie van Gogh geanonimiseerd gebruiken in het kader van opleidingen of cursussen. Het gebruiken van dit soort materiaal mag alleen gebruikt worden door Jamie van Gogh na jouw toestemming.

Afzeggen afspraak
Het kan uiteraard dat je onverhoopt een afspraak moet afzeggen, omdat er iets is tussengekomen. Een afspraak afzeggen kan per mail, whatsapp of telefonisch. Neem in het geval van afzeggen minstens 24 uur van te voren contact met mij op. Indien een sessie niet 24 uur van te voren wordt geannuleerd, breng ik een bedrag van € 50,- in rekening.

Tariefstelling
Tijdens het telefonische kennismakingsgesprek deelt Jamie van Gogh mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw. Jamie van Gogh heeft het recht om op 1 januari van elk kalenderjaar tariefwijzigingen door te voeren. Als je op dat moment al in behandeling bent gebeurt er niks met het tarief. Het tarief zal dus tijdens het behandeltraject niet stijgen.


Betaling
Na de behandeling stuur ik de rekening per email naar je toe. Het bedrag van € 75,- moet uiterlijk 14 dagen na het behandelgesprek betaald zijn via overschrijving of contant. Bij betalingsachterstand ben ik genoodzaakt de behandeling te stoppen. Wanneer de betaling 30 dagen na behandeling niet is voltooid, worden alle kosten die in verband staan met het innen van het bedrag bij jou in rekening gebracht. Kosten voor incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten worden hieronder gerekend.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van een eventuele vergoeding van de behandeling. Ik help je graag om te controleren of er een vergoeding mogelijk is. De behandeling wordt doorgaans niet vergoed door de zorgverzekering.

Beroepsvereniging en klachtenregeling

Als fysiotherapeut ben ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) bij het KNGF. Hierdoor zijn de regels van deze beroepsvereniging op mij van toepassing. Ik houd mij aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Mocht je onverhoopt een klacht hebben vind ik het persoonlijk fijn om in eerste instantie samen het probleem op te lossen. Indien we er samen niet uitkomen dan kan een klacht ingediend worden via Klachtenportaal Zorg, een onafhankelijke klachtenregeling voor cliënten van zelfstandige zorgaanbieders. Er zijn voor jou geen kosten verbonden aan de bemiddeling. Het klachtenregelement van Klachtenportaal Zorg kan je op deze pagina terugvinden.