DSC00730_edited.jpg

Gezondheidscoaching

Samen doorbreken we de negatieve spiraal bij jouw persoonlijke gezondheidsprobleem

Het gezondheidsprobleem

Voor bijna alle Nederlanders is hun gezondheid enorm belangrijk. Een goede gezondheid is voor veel mensen noodzakelijk om alles waar ze voor staan en leven te kunnen en blijven doen. We trekken onze gezondheid vaak in twijfel als er veranderingen optreden op twee gebieden:

 • Participatie: Niet meer kunnen meedoen met en bijdragen aan de maatschappij.

 • Sensatie: De achteruitgang van het gezondheidsgevoel (energie en in balans zijn).

 ​

Zo kan het zijn dat mensen met een chronische ziekte of aandoening, die vinden dat ze voldoende kunnen participeren in de samenleving, zich toch gezond voelen. Aan de andere kant kunnen mensen, die beperkt worden in het participeren door onverklaarbare vermoeidheid of pijn, zich ernstig ziek voelen.

 

In de huidige maatschappij delen we het begrip gezondheid nog vaak ik tweeën:

 • Fysieke gezondheid

 • Mentale gezondheid

Voor de fysieke gezondheid is veel begrip, mede omdat er in veel gevallen een duidelijk aanwijsbare oorzaak is. Voor de mentale gezondheid is er echter vaak onbegrip en hier rust dan ook een taboe op.

Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijk bewijs dat er overlap is tussen de fysieke en mentale gezondheid dan hiervoor gedacht werd. Lichaam en geest zijn met de huidige kennis dan ook niet meer te scheiden.

Gezondheidscoaching voor jou

Voordat je aan de slag gaat met je eigen gezondheid, is het belangrijk te vragen wat jouw behoeften zijn en of je bij mijn praktijk op de juiste plek bent. Hoewel het begeleiden en coachen naar een betere gezondheid voor iedereen bedoeld is, ben ik in een aantal zaken gespecialiseerd:

De drempel om de eerste stap te nemen bij hulp zoeken is vaak groot. Daarbij is bewust stil staan bij jouw huidige situatie belangrijk om te weten of je hulp nodig hebt.

De alsmaar drukker wordende omgeving en de verwachtingsvolle maatschappij kloppen ieder moment van de dag bij ons aan. Onze bomvolle agenda’s gevuld met carrière, gezin, familie, vrienden, sport en andere verplichtingen lijken ons te regeren. We moeten heel veel, van onszelf. De overvloed aan prikkels is ons steeds vaker net iets te veel.

       

 • Ik ben steeds vaker en sneller moe, is dat normaal?

 • Hoe kan het nu weer zo zijn dat ik hier ineens pijn voel, ik heb niks geks gedaan?

 • Ik ben mij concentratie alweer kwijt.

 • Wat is dat een irritant geluid! Dat licht prikt ook aan mijn ogen en eigenlijk vind ik iedereen even vervelend.

         

 • Wanneer mag ik toegeven aan mijn vermoeidheid? Ik ben hartstikke fit.

 • Moet ik niet gewoon even doorbijten en gaat het dan vanzelf over?

 • Ik ben sterk zat, ik kan dit toch allemaal wel aan?

 • Ik ben niet moe, overprikkeld of gestrest!

DSC00671_edited.jpg

Mijn praktijk is een plek voor drukbezette mensen om even stil te mogen staan bij zichzelf. Het is een plek waar je jouw verhaal kwijt kan. Het praten over jouw gezondheidsprobleem is een belangrijk eerste element van het herstel. Bewustwording van lichamelijke- en denkprocessen zorgen voor begrip voor jouw persoonlijke klachten. Je doorbreekt de negatieve spiraal van jouw gezondheidsproblemen en werkt aan persoonlijke groei; of het nu gaat om je loopbaan, relatie, verlies of iets anders belangrijks in je leven. 

Hoe ziet de behandeling eruit?

Het uitganspunt van de behandeling is wandelen door groene gebieden van Rotterdam. Tijdens deze wandelingen zullen we verschillende aspecten van jouw gezondheidsproblemen bespreken en koppelingen maken tussen gedachtes & emoties en lichamelijke processen die daar het gevolg van zijn. De bewustwording van deze koppeling en processen is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Stapsgewijs en laagdrempelig zullen we jouw activiteiten opvoeren, zodat je weer beter tot je recht komt in het dagelijks leven. Waar nodig geef ik advies over leefstijl en deel ik kennis over ingewikkelde lichamelijke en geestelijke gevoelens en processen. 

De regie ligt niet volledig in mijn handen. Je bent zelf grotendeels verantwoordelijk voor je eigen herstelproces. Daarbij begeleid ik je en stuur ik je de juiste richting in. Het uitgangspunt van de begeleiding is dat de enige persoon die jou kan helpen, jijzelf bent. Door middel van vragen, voorbeelden en situaties zetten we ons aan het denken om samen de kern van het gezondheidsprobleem te vinden. Op die manier zorgen we ervoor dat vage, onverklaarbare klachten logisch en begrepen worden.

Nuchter en concreet bespreken we thema’s die bij gezondheid en het herstel horen:

 • Beweging

 • Voeding

 • Ontspanning

 • Slaap

 • Sociale contacten

 • Stress

 • Pijn

 • Acceptatie

 • Zelfbewustzijn

 • Zelfbeeld

Het menselijk lichaam heeft mij altijd enorm geïnteresseerd. Tijdens mijn opleiding tot fysiotherapeut groeide deze interesse. Ik kon volledig opgaan in onderwerpen als pijn, het brein en verschillen tussen personen met dezelfde klachten. In de praktijk zag ik in dat iedereen een persoonlijke aandacht nodig had, aangezien bepaalde behandelingen bij de éen wel aanslaan en bij de ander averechts werken. Als fysiotherapeut raakte ik nog meer geboeid door de waaromvraag, de diepe oorzaak van ieder gezondheidsprobleem. Dat kwam doordat ik een aantal patronen herkende, die aan mij knaagden:

 • Vaak was het ontstaan van de klachten of de oorzaak niet (meer) duidelijk en werd de aanpak gebaseerd op een symptoom en niet de oorzaak.

 • Patiënten kwamen na enige tijd weer terug met dezelfde klachten, wat me vertelde dat de oorzaak niet verholpen was.

 • Veel chronische pijnklachten (Duur > 3 maanden) gingen gepaard met vermoeidheid, slaapproblemen en stress.

Nieuwe kennis uit cursussen over het effect van bewegen en slaap op chronische pijn en verandering van leefstijl zorgden voor nog meer interesse en passie. Samen met een sterke visie zorgde dit ervoor dat ik mijn praktijk voor gezondheidscoaching heb opgericht.

heemraadssingel-park_edited.jpg
DSC00984.jpg

Als coach vind ik het enorm belangrijk om mensen te helpen naar een structurele verbetering van gezondheid en vitaliteit. Daarbij gaat het me om verbetering op de lange termijn. Om dat doel te bereiken zie ik bewustwording van het eigen lichaam, zelfmanagement en jouw persoonlijke levensverhaal als onmisbare aspecten. We werken samen aan een op maat gemaakt behandelplan passend bij jouw behoeften.

Als persoon ben ik nuchter, optimistisch en recht voor zijn raap. Op een luchtige manier besteden we aandacht aan jouw gezondheidsprobleem. Op die manier is er tijd om te ontsnappen aan onze drukke levens en volle agenda’s. Ik vind het belangrijk om een balans te vinden tussen een serieuze aanpak van problemen en het relativeren van problemen. Het glas is bij mij halfvol en we kunnen altijd mooie stappen maken, ongeacht hoe heftig de situatie. 

Als je vragen hebt over mijn begeleiding of kennis wilt maken met mij, bel of mail me dan gerust met jouw vraag. Dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.

Gezondheidscoaching en Fysiotherapie

Wat is coaching?

Op het moment zijn er online enorm veel coaches te vinden. Allemaal met hun eigen specialiteit en achtergrond. Er zijn zoveel coaches omdat het geen beschermd beroep is, wat betekent dat je geen specifieke opleiding moet hebben afgerond om coach te kunnen zijn. Vanuit alle hoeken in de maatschappij ontstaan er dus coaches. De ene coach start vanuit het inzien van een maatschappelijk probleem, de ander start vanuit een persoonlijke ervaring. Maar vaak is de passie van een coach gericht op het willen helpen van anderen. De verschillen tussen coaches zijn enorm. Voorbeelden van verschillende coaches zijn leefstijlcoach, loopbaancoach, vitaliteitscoach, relatiecoach, mental coach, bussiness coach en nog veel meer. Zoals je ziet geeft het woordje voor ‘coach’ vaak aan wat de specialiteit van de coach. Omdat iedereen zich dus als coach kan profileren, is het belangrijk om te weten wat een coach precies doet.

 
De Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) heeft in 2004 een bruikbare definitie voor het begrip 'coaching' opgesteld:

"Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:

 • bewustwording en persoonlijke groei

 • het vergroten van zelfvertrouwen en

 • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Coach en gecoachte nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces."

Fysiotherapie

Fysiotherapie is een beschermd en BIG-geregistreerd beroep. Wat inhoudt dat alleen mensen met een geacrediteerde, afgeronde opleiding tot fysiotherapeut ingeschreven kunnen zijn in het BIG-register en de beroepstitel mogen dragen.

 

Als fysiotherapeut behandel ik mensen met lichamelijke klachten in het bewegen. Met kennis over het bewegingsapparaat behandelt een fysiotherapeut patiënten om lichamelijke klachten zoals pijn en bewegingsbeperking te verminderen. Een fysiotherapeut is opgeleid in het afnemen van een anamnese en lichamelijk onderzoek, waarna er een fysiotherapeutische diagnose wordt geformuleerd en een behandelplan wordt opgesteld. 

De meest voorkomende verrichtingen die fysiotherapeuten uitvoeren en dus bij het beroep van fysiotherapie passen zijn begeleiden (coaching), oefenen (bewegen) en manuele verrichtingen (massage, mobiliseren en manipuleren bijvoorbeeld). In mijn behandeling richt ik mij voornamelijk op begeleiden en oefenen. Als fysiotherapeut ben je verplicht om Evidence Based Pratice te handelen. Wat betekent dat de verrichting die je kiest om een patiënt te helpen gebaseerd is op de combinatie van eigen klinische expertise en kennis uit het beste externe bewijsmateriaal dat vanuit wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is.

De wetenschap waar fysiotherapeuten hun kennis en verrichtingen op baseren zijn voornamelijk gebaseerd op de bèta- en gammawetenschappen. Voorbeelden hiervan zijn kinesiologie, (patho)fysiologie, psychologie en sociologie, maar ook wetenschapsdomeinen, zoals de bewegings- en gezondheidswetenschappen, geneeskunde en psychoneuro-immunologie.

Gezondheidscoaching

In mijn praktijk voor gezondheidscoaching is de planmatige, doelgerichte en procesmatige aanpak in combinatie met de wetenschappelijke kennis uit de fysiotherapie het eerste uitgangspunt. Verschillende kennisgebieden over het menselijk lichaam en het bewegen worden ingezet om jouw lichaam en jouw gezondheidsprobleem zo goed mogelijk te begrijpen. Vanuit een fysiotherapeutisch oogpunt gaan we op zoek naar de vroege en diepere oorzaak van het gezondheidsprobleem. Als leefstijlcoach help ik je bij het vinden van de motivatie om te veranderen, bij het onder woorden brengen van jouw diepere, onbewuste gedachtes en emoties en bij het ontwikkelen van een lange termijnoplossing.

Die gestructureerde aanpak vanuit de fysiotherapie maak ik krachtiger door als coach:

 • 1-op-1 aandacht te besteden (60 minuten lang)

 • aandachtig te luisteren naar jouw persoonlijke verhaal

 • jou bewustzijn te vergroten om te begrijpen waarom verandering nodig is

 • jou te inspireren over het menselijk lichaam

 • jou te motiveren om de juiste stappen te nemen

 • jou het vertrouwen te geven dat je vooruit kan

 • samen de negatieve spiraal te doorbreken bij jouw persoonlijke gezondheidsprobleem

Als coach zorg ik niet voor verlichting van jouw klachten. Ik heb niet het ideale recept in handen voor het oplossen van jouw gezondheidsprobleem. Een snel medicijn is niet te vinden in mijn praktijk. Als leefstijlcoach of gezondheidscoach help ik je bij het vinden van de oorzaak, waarna we samen aan de slag gaan om de oorzaak aan te pakken en het probleem te verhelpen. 

Het vergt veel energie, moed en motivatie. Als je daar nog niet voldoende van denkt te hebben, gaan we daar als eerst aan werken. Ik heb er alle vertrouwen in!

DSC00688_edited.jpg