Leefstijl

Medicijn of ziekmaker?

Leefstijl en gezondheid

We staan allemaal ’s ochtends op om aan de dag te beginnen en onze doelen te bereiken. Een doel of zingeving in het leven is erg belangrijk voor een mens. Het geeft perspectief en hoop. Mijn filosofie is dat ons leven continue in verandering is door de doelen die we onszelf stellen. Soms doen we dit bewust en soms onbewust. Om onze doelen te bereiken vertonen we bepaald gedrag. We maken dagelijks keuzes, die directe en indirecte gevolgen hebben voor onszelf en de wereld om ons heen. Gedachtes, emoties, normen en waarden, en de omgeving waarin je leeft beïnvloeden hetgeen wat we doen en laten. Gedrag is dus iets wat verandert, zowel op korte als lange termijn. Gedragsveranderingen op korte termijn zien we vaak als impulsiviteit; maar op het moment dat gedrag langere tijd hetzelfde blijft spreken we over gewoontes of routine.

 

Binnen de gezondheidszorg lijkt gedrag een steeds belangrijkere rol aan te nemen in het begrijpen van veel gezondheidsvraagstukken. Als we kijken wat voor direct en indirect effect ons gedrag heeft op onze gezondheid, dan noemen we dat gedrag vaak onze leefstijl. Ontstaan en voortbestaan van ziektes, aandoeningen en syndromen wordt gedeeltelijk beïnvloed door leefstijlgedrag. Wanneer we praten over leefstijl, spreken we voornamelijk over aspecten die grote invloed hebben op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mens.

 

Leefstijl verdelen we vaak op in verschillende pijlers:

 • Voeding

 • Beweging

 • Slaap

 • Ontspanning

 • Sociaal contact

 • Zingeving

 • Gebruik van middelen (alcohol; drugs; roken)

 

Het gedrag wat we binnen deze pijlers vertonen hebben dus effect op hoe we ons voelen, zowel fysiek als mentaal. Door middel van jaren aan wetenschappelijk onderzoek is er steeds meer bekend over leefstijl. Er is meer kennis over gezonde voeding; over hoeveel en welke type beweging gezond is; over de effecten en functies van slaap en ontspanning; en over de invloed van sociaal contact en zingeving. Omdat we tegenwoordig meer weten over wat gezond is, weten we ook steeds meer over wat ongezond is. Het is daarom van groot belang dat leefstijl een belangrijk onderdeel wordt binnen verschillende takken van de gezondheidszorg.

De negatieve gevolgen van een ongezonde leefstijl

Ons gedrag en onze leefstijl heeft dus direct en indirect gevolg voor de gezondheid van lichaam en geest. Dat voeding ons energie geeft, slaap zorgt voor herstel en beweging nodig is om fit en sterk te blijven is algemeen bekend. Bewegen heeft direct positieve gevolgen voor het hart, bloedvaten, spieren en botten. We krijgen het warm van bewegen en de directe gevolgen zijn werkelijk waar voelbaar. Maar we hebben lang niet door wat voor indirecte positieve gevolgen een gezonde leefstijl heeft op de gezondheid van het lichaam.

Nog minder lijken we te beseffen welke negatieve effecten een ongezonde leefstijl hebben op de gezondheid. Een ongezonde leefstijl is vaak niet direct schadelijk. Het is een proces wat jaren kan doorgaan, voordat er problemen met de gezondheid optreden. Pas als lichamelijke klachten opdoemen komen er regelmatig meerdere gezondheidsproblemen aan het daglicht.

Uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat leefstijlfactoren een effect kunnen hebben op het ontwikkelen van verschillende ziektes en aandoeningen. Het effect van leefstijlfactoren in het ontstaan en voortbestaan verschilt enorm per ziekte of aandoening. De zogenoemde welvaartsziektes (hart- en vaatziekten, obesitas, diabetes type II, kanker), stress gerelateerde aandoeningen (depressie, burn-out, etc.) en chronische pijn syndromen lijken sterk te worden beïnvloed door leefstijlfactoren.

Een ongezonde leefstijl kan een mens erg ziek maken. Al hebben we vaak niet door dat dit ons overkomt. De meeste processen in het lichaam spelen zich onbewust af en dat is maar goed ook. Slechts het topje van de ijsberg maken we bewust mee. De onderkant van de ijsberg drijft stilletjes en langzaam onder het wateroppervlak, maar het is er wel degelijk. 

Aandacht voor leefstijl wordt daarom steeds belangrijker. De onbewuste lichamelijke en geestelijke processen blijven onbewust. Als we daar bewust van zijn en ons gedrag op een gezonde daarop manier aanpassen, kunnen we het risico op de bovengenoemde ziektes en aandoeningen voorkomen. 

Ongezonde voeding, gebrek aan beweging, slaap, ontspanning, sociaal contact en zingeving, en het gebruiken van middelen als alcohol en drugs kunnen ons ziek maken. Leefstijl kan de belangrijkste oorzaak zijn van het ziek zijn. Maar leefstijl is ook het beste medicijn!

het-slimme-onbewuste-ap-dijksterhuis-978

Leefstijlcoaching 

Omdat gebleken is dat leefstijl grote invloed heeft op het ontstaan en voortbestaan van veel voorkomende ziektes en aandoeningen in de westerse wereld, is het cruciaal dat er meer aandacht wordt besteed aan leefstijl en gedrag. Leefstijlcoaching is een relatief nieuw beroep, wat gericht is op het verbeteren van leefstijl en dus gezondheid. Er wordt vaak gedacht dat een leefstijlcoach zich voornamelijk bezig houdt met voeding en beweging, als een combinatie van oefentherapie en diëtiek. Voeding en beweging zijn zeker twee belangrijke aspecten in de leefstijlgeneeskunde, maar niet de enige. Daarnaast zijn er veel andere ziektes en aandoeningen, naast overgewicht en obesitas, waarbij een leefstijlcoach een belangrijke schakel kan zijn in het verbeteren van de gezondheid.

Wat doet een leefstijlcoach?

Een leefstijlcoach is geen zorgprofessional, maar een begeleider of gids voor iedereen die dagelijkse gewoontes en gedrag wilt veranderen om zich gezonder te voelen. Daarbij gebruikt de leefstijlcoach kennis uit meerdere disciplines en coachende vaardigheden om tot verbetering van de gezondheid te komen. De aanpak van een leefstijlcoach is persoonlijk maatwerk. Daarom kijkt een leefstijlcoach naar de belangen, hulpvraag en eisen van de patiënt. Daarbij brengt de leefstijlcoach de huidige situatie in kaart, vraagt wat de wensen en ook de mogelijkheden zijn en bekijkt in samenspraak hoe eventueel nieuwe gedrag ontwikkeld kan worden.

De werkwijze van een leefstijlcoach is gericht op gedragsverandering op de lange termijn. Het is namelijk het doel om het gedrag wat de gezondheid negatief kan beïnvloeden om te zetten in nieuwe gewoontes. De leefstijlcoach richt zich daarbij op:

 • Het motiveren van de patiënt om gedrag te veranderen

 • Zelfregulatie of zelfmanagement verzorgen

 • Kennis delen over de effecten van leefstijl op de gezondheid

 • Het betrekken van de persoonlijke omgeving om tot gedragsverandering te komen

Gezondheidscoaching

Als fysiotherapeut ben ik de zorgprofessional die een fysiotherapeutische diagnose kan stellen en kennis heeft van pathologie (ziekteleer). Dankzij kennis en ervaring uit de fysiotherapie ben ik in staat om rekening te houden met de gevolgen van ziektes en aandoeningen tijdens het coachingstraject. 

Als leefstijlcoach heb ik communicatieve vaardigheden ontwikkelt zoals motivationele gespreksvoering, en ben ik in staat om samen tot structurele gedragsverandering te komen. 

Fysiotherapie en leefstijlcoaching vormen de basis van mijn werkwijze bij het verhelpen van jouw gezondheidsprobleem. 

Hier lees je meer over mijn werkwijze als leefstijlcoach/gezondheidscoach

Rock Balancing