Tarieven

 • Het telefonische kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend

 • Voor particulieren reken ik een tarief van € 75 per behandeling. De behandeling duurt 60 minuten

 • Je ontvangt een factuur. De factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden door middel van overschrijving of contact.

 • Er wordt per behandeling ingeschat of een vervolgbehandeling noodzakelijk is. Er wordt dus per behandeling berekend. Er is geen contract of traject waar je aan vast zit.

Vergoeding van kosten

Op verschillende manieren kunnen de kosten van de behandeling (of een gedeelte hiervan) voor patiënten worden vergoed. 

 • Via de zorgverzekering
  Tijdens de behandeling blijf ik niet binnen het domein van fysiotherapie. Daarom is het momenteel nog niet mogelijk om de behandeling te declareren bij jouw zorgverzekeraar, indien je aanvullend verzekerd bent. Er is veel ontwikkeling op het gebied van nieuwe vormen van gezondheidszorg. Helaas is er weinig bekend of leefstijl- of gezondheidscoaching in de toekomst vergoed zal worden. 

 • Via je werkgever
  Sommige werkgevers reserveren een opleidingsbudget per medewerker. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken of een coachingstraject hieronder valt.

 • Via de Arbodienst
  Werkgevers zijn regelmatig bereid om na overleg met de bedrijfsarts deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Hiervoor kan je contact opnemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

 • Via het UWV
  Bij het UWV kan je informeren of er financiële middelen beschikbaar zijn voor je herstel en re-integratie (indien je een uitkering hebt). Je kunt het beste contact opnemen met het UWV om eventueel een Individuele Re-integratie Overeenkomst te sluiten. Zo kan je het beschikbare budget gebruiken om de behandelingen gedeeltelijk of geheel te betalen.

Bos